Constructiewerk 3

Op de constructieafdeling verwerken wijn balkstaal voor constructies van hallen, schuren, bedrijfsgebouwen en woningen.